Bài viết

Mỗi ngày thức dậy, bạn cảm thấy chán nản, mệt mỏi. Bạn thấy mọi thứ đều đang chống lại bạn.