Tạo landingpage thao tác đơn giản

Bạn không cần biết kỹ thuật về code để có thể tạo ra được một trang web, LandingPage cho phép bạn kéo/thả một cách nhanh chóng.

Môi trường

  • Nền tảng Website

Chức năng

  • Kéo thả các thẻ nội dung
  • Xuất LandingPage ra nội dung html, để upload lên hosting

Công nghệ

  • NodeJS
  • Html5