Quản lý tài chính cho vay

Link demo: http://lp68.phuhai.com.vn

Theo dõi tiền lãi, theo dõi quá trình trả nợ của khách, thống kê sản lượng & doanh thu, các báo cáo chi tiết về tình trạng hợp đồng vay theo ngày

Môi trường

  • Nền tảng Website
  • Đăng nhập bảo mật

Chức năng

  • Quản lý khách hàng
  • Quản lý các hợp đồng vay
  • Theo dõi tình trạng trả nợ, đáo hạn, lãi đứng
  • Báo cáo thống kê chi tiết theo ngày
  • Tính hoa hồng nhân viên tự động

Công nghệ

  • NodeJS
  • Angular JS
  • Html5

Bạn đang kinh doanh, có nhu cầu cho vay tài chính
Đăng ký DÙNG THỬ MIỄN PHÍ ngay